2017 KONFERENCJA


Polski "Masterclass" Nowotworów Neuroendokrynnych NEN

14 Październik 2017 Centrum Onkologii
Instytut, im. „Marii Skłodowskiej Curie”
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne COI
Warszawa- Ursynów, ul. Roentgena 5


Polski „Masterclass” Nowotworów Neuroendokrynnych (NEN)
Kurs doskonalący dla onkologów klinicznych, endokrynologów, gastroenterologów, chirurgów onkologicznych, patologów, radiologów, medyków nuklearnych i klinicystów
zajmujących się diagnostyką i terapią nowotworów neuroendokrynnych (NEN)

14 Październik 2017
Centrum Onkologii – Instytut,
im. „Marii Skłodowskiej Curie” 

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne COI

SPOTKANIE POD PATRONATEM:

Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne oraz:

Krajowy Konsultant
w dziedzinie
onkologii klinicznej

Dyrektor Centrum Onkologii
Instytut im. „Marii Skłodowskiej Curie” w Warszawie

Prezes
Polskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 • Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki 

Członkowie Komitetu Naukowego: 

 • Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki 
 • rof. dr hab. med. Tomasz Badnarczuk
 • Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki
 • Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
 • Prof. dr hab. med. Przemysław Leszek
 • Prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer
 • Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Michał Tenderenda
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Lucjan Wyrwicz

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 • Dr n. med. Agnieszka-Kolasińska-Ćwikła 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • Dr Magda Chmielowiec
 • Dr n. med. Eryk Chrapowicki
 • Dr n. med. Andrzej Cichocki 
 • Dr Katarzyna Maciejkiewicz 

Sponsorzy Konferencji

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:

Adres Konferencji

02-781 Warszawa
Wilhelma Konrada Roentgena 5

Kontakt

Telefon: +48  22 822 30 01